1.jpeg
สถาบัน Learnovate

คือแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เน้นความใส่ใจจากติวเตอร์หรือโค้ชผู้เชี่ยวชาญสู่นักเรียน เราเน้นเรื่องของคุณภาพ และความสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นการเรียนออนไลน์ แต่ผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการถามตอบกับติวเตอร์ หรือโค้ชผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดเวลา มีการประเมินผลก่อนเรียน หลังเรียน และติดตามผลจากนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

2.jpeg

ที่ผ่านมาสถาบัน เล็งเห็นว่า หนึ่งในอุปสรรคของการเรียนคือเรื่องของการจัดสรรเวลาในการเข้าเรียนและการเดินทาง ในขณะเดียวกันตัวผู้เรียนก็ต้องการมีความใกล้ชิดกับครูผู้สอน อยากเรียนแบบถามได้เวลามีข้อสงสัย ดังนั้น แพลตฟอร์มของ Learnovate จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาและความต้องการของผู้เรียน

3.jpeg

สิ่งที่สถาบันของเราให้ความสำคัญมากที่สุด คือความสำเร็จของผู้เรียน ซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพของคอร์สและโค้ชผู้สอนคือปัจจัยหลัก ดังนั้นขั้นตอนการเขียนหลักสูตรโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาจึงถูกจัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหลักสูตรที่ใช้ความเข้าใจมากกว่าการจดจำ เห็นผลชัดเจนทั้งในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือการสอบวัดระดับ

เพราะความสำเร็จของคุณ คือหน้าที่ของเรา

ติดต่อ
Line : @chula_tutor 
Tel : 090-413-4647